Kontakt

CULTUS RUŽINOV, a. s.
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO: 35 874 686
DIČ: 2021773941
IČ DPH: SK 2021773941

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Andrea Kozáková, riaditeľka
tel.: 02 / 4342 7055
e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk

 

Edita Debnárová, sekretárka
tel.: 02 / 4342 7055
tel.: 02 / 4333 0260
tel.: 02 / 4333 0523
e-mail: edita.debnarova@cultusruzinov.sk

 

Richard Bednár, manažér podujatí
e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk

 

Peter Valuch, správca budov
mobil: +421 903 388 757
e-mail: peter.valuch@cultusruzinov.sk

 

Patrik Cucor, marketingový manažér
mobil: +421 911 146 639
e-mail: patrik.cucor@cultusruzinov.sk

 

Anna Kubalová, prenájom stánkov na podujatiach
mobil: +421 915 720 804
e-mail: anna.kubalova@cultusruzinov.sk
aktuálne výzvy: https://cultusruzinov.sk/verejna-sutaz/

 

DK RUŽINOV
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Helena Kružliaková, programové oddelenie
mobil: +421 911 025 350
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

 

Anna Kubalová, prenájmy
mobil: +421 915 720 804
tel.: 02/4333 0281
e-mail: anna.kubalova@cultusruzinov.sk

 

SD TRÁVNIKY
Nevädzová 4, 821 01 Bratislava

Peter Presinský, vedúci SD, programové oddelenie
mobil: +421 911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk

 

SD NIVY
Súťažná 18, 821 08 Bratislava

Peter Presinský, vedúci SD, programové oddelenie
mobil: +421 911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk

 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava

Peter Presinský, vedúci SD, programové oddelenie
mobil: +421 911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk