Zápisnice

Predstavenstvo

Zápisnica zo dňa 15.1.2020

Zápisnica zo dňa 05.02.2020

Zápisnica zo dňa 05.03.2020

Zápisnica zo dňa 12.03.2020

Zápisnica zo dňa 23.03.2020

Zápisnica zo dňa 30.03.2020

Zápisnica zo dňa 06.04.2020

Zápisnica zo dňa 17.4.2020

Zápisnica zo dňa 24.4.2020

Zápisnica zo dňa 6.5.2020

Zápisnica zo dňa 20.5.2020

Zápisnica zo dňa 03.06.2020

Zápisnica zo dňa 19.6.2020

Zápisnica zo dňa 20.7.2020

Zápisnica zo dňa 21.08.2020

Dozorná rada

Zápisnica zo dňa 19.5.2020