Súhrnné správy o zákazkách

2020

Súhrnná správa I. Q 2020

Súhrnná správa II. Q 2020

Súhrnná správa IV. Q 2020

2019

Súhrnná správa IV. Q 2019

Súhrnná správa III.Q 2019

Súhrnná správa II. Q 2019

Súhrnná správa I.Q 2019

2018

Súhrnná správa I.Q 2018

Súhrnná správa II.Q 2018

Súhrnná správa III.Q 2018

Suhrnná správa IV.Q 2018

2017

Súhrnná správa I.Q 2017

Súhrnná správa II.Q 2017

Súhrnná správa III.Q 2017

Súhrnná správa IV.Q 2017

2016

Súhrnná správa I.Q 2016

Súhrnná správa II.Q 2016

Súhrnná správa III.Q 2016

Súhrnná správa IV. Q 2016

2015

Súhrnná správa I.Q 2015

Súhrnná správa II.Q 2015

Súhrnná správa III.Q 2015

Súhrnná správa IV.Q 2015

2014

Súhrnná správa I.Q 2014

Súhrnná správa II.Q 2014

Súhrnná správa III.Q 2014

Súhrnná správa IV.Q 2014