Prenájmy

info Cenník krátkodobých prenájmov pre FO (pdf)  info

info Cenník krátkodobých prenájmov pre PO (pdf)  info

SD RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov

Ružinovská 28, Bratislava

Anna Kubalová, prenájmy v DK Ružinov
tel.:  0915 720 804
e-mail: anna.kubalova@cultusruzinov.sk

Helena Kružliaková, kultúrne podujatia
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

DK NIVY
Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava
Peter Prešinský, vedúci SD
tel.: 0911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Spoločenský dom Prievoz

Kaštieľska 30, Bratislava

Peter Prešinský, vedúci SD
tel.: 0911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Spoločenský dom Trávniky

Nevädzová 4, Bratislava
Peter Prešinský, vedúci SD
tel.: 0911 015 867
e-mail: peter.presinsky@cultusruzinov.sk