Prenájmy

info Cenník krátkodobých prenájmov (pdf)  info

SD RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov

Ružinovská 28, Bratislava

Ľubica Friebert, prenájmy v DK Ružinov
tel.: 0911 025 326
tel.: 02/4333 0281
e-mail: lubica.friebert@cultusruzinov.sk

Helena Kružliaková, kultúrne podujatia
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

DK NIVY
Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava
Martin Hadry, vedúci SD
tel.: 02/4363 0594
e-mail: martin.hadry@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Spoločenský dom Prievoz

Kaštieľska 30, Bratislava

Martin Okapec, vedúci SD
tel.: 0918 818 199
tel.: 0910 809 094
e-mail: martin.okapec@cultusruzinov.sk

Dana Plášková, programové oddelenie
mobil: +421 903 342 320
e-mail: dana.plaskova@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Spoločenský dom Trávniky

Nevädzová 4, Bratislava
Martin Hadry, vedúci SD
tel.: 02/4363 0594
e-mail: martin.hadry@cultusruzinov.sk