Prenájmy

info Cenník krátkodobých prenájmov pre FO (pdf)info

infoCenník krátkodobých prenájmov pre PO (pdf)info

SD RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov

Ružinovská 28, Bratislava

Helena Kružliaková, kultúrne podujatia
mobil: +421 911 025 350
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

Sára Keňová, referent nájmov
mobil: +421 915 720 804
tel.: 02/4333 0281
e-mail: sara.kenova@cultusruzinov.sk

DK NIVY
Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava
Monika Smutná, office manažérka
tel.: +421 911 015 867
e-mail: monika.smutna@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Spoločenský dom Prievoz

Kaštieľska 30, Bratislava
Dana Plašková, programové oddelenie
tel.: +421 903 342 320
e-mail: dana.plaskova@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Spoločenský dom Trávniky

Nevädzová 4, Bratislava
Monika Smutná, office manažérka
tel.: +421 911 015 867
e-mail: monika.smutna@cultusruzinov.sk