Prenájmy

info Cenník krátkodobých prenájmov pre FO (pdf)  info

info Cenník krátkodobých prenájmov pre PO (pdf)  info

info Prenájom športových priestorov  info

SD RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov

Ružinovská 28, Bratislava

Helena Kružliaková, kultúrne podujatia
mobil: +421 911 025 350
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

Sára Keňová, referent nájmov
mobil: +421 915 720 804
tel.: 02/4333 0281
e-mail: sara.kenova@cultusruzinov.sk

DK NIVY
Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava
Monika Smutná, office manažérka
tel.: +421 911 015 867
e-mail: monika.smutna@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Spoločenský dom Prievoz

Kaštieľska 30, Bratislava
Dana Plašková, programové oddelenie
tel.: +421 903 342 320
e-mail: dana.plaskova@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Spoločenský dom Trávniky

Nevädzová 4, Bratislava
Monika Smutná, office manažérka
tel.: +421 911 015 867
e-mail: monika.smutna@cultusruzinov.sk