ŽIŤ S DEŤMI A NEZBLÁZNIŤ SA ?

08. apríla


DK Ružinov sobota o 14:00

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pripravili pre všetkých, ktorý majú vo svojom okolí deti zaujímavé podujatie. Do DK Ružinov zavíta PhDr. Ľudmila Pekářová a bude prednášať nielen pre zúfalých rodičov. Vstup voľný.