Zbierka plyšákov pre zázračné deti I Ružinov

29. novembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 piatok o 08:00

Po roku je tu zbierka plyšákov opäť, ale s novou výzvou. Z tých minuloročných plyšových maznáčikov sa podarilo postaviť v nákupnom centre Bory Mall štvormetrový stromček, ten tohtoročný bude určite vyšší!

Plyšové hračky môžete odovzdávať v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28 na informáciách od 20. do 29.11.2019 a to denne od 7:00 do 21:00 hod.

Plyšové hračky musia byť čisté a zabalené max. v 120 litrových vreciach.

Ďakujeme.

Súhrn informácií:

#PlysakyPreZazracneDeti 2019
Poslaním #POPakademia je v prvom rade tvoriť programy pre všetky deti bez rozdielu, ktoré sú však vhodne prispôsobené aj pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. Ide o programy, v
ktorých kladieme dôraz na vrátenie rodičov deťom a deti do náručia ich rodičov spoločným programom pre nich.
Vytvárame vhodné prostredie, v ktorom deti nerozlišujú inakosť svojich rovesníkov. Snažíme sa o dosiahnutie #InkluziaNaopak a naozaj sa nám to počas našich programov pre deti aj darí. Sme príkladom pozitívnej inklúzie v praxi. Pomôžte nám, prosím, vyzbierať plyšové hračky a zároveň podporiť vyčistenie a distribúciu týchto plyšákov na transparentnom účte www.zazracnedeti.sk, aby sme mohli odovzdať darované #Dobro #OdDetiPreDeti z najväčšej zbierky plyšákov #PlysakyPreZazracneDeti ďalším deťom. Plyšáky je potrebné vyčistiť a zabaliť, aby boli vhodné aj pre deti v nemocniciach. Pomôžte nám naučiť #Deti, že čo v živote #DasDostanes, a darovaná láska si ich môže v ten správny čas nájsť späť. Nielen počas našich akcií pre deti a ich rodičov, ale aj keď prekonajú strach z vyšetrení. Naučme deti chrániť prírodu formou recyklovania hračiek a šírenia dobra ďalej v pre nich najzrozumiteľnejšej podobe – poslaného svojho tichého kamaráta plyšáka inému dieťaťu, aby vyčaroval ďalší úsmev a pozitívnu spomienku, keď prídu ťažké chvíle v ich malom-veľkom detskom svete. #Dakujeme

Podmienky zbierky:
Plyšáky musía byť vyčistené a zabalené v maximálnych 120 litrových vreciach alebo poslané na zberné miesta v stredne veľkých krabiciach.

Minulý rok sme vytvorili verejnoprospešný projekt charitatívneho a ekologického charakteru
#PlysakyPreZazracneDeti, ktorý priniesol úžitok a skvalitnenie života mnohých detí v SR. Pôvodne boli vyzbierané plyšáky určené pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) v SR, ktoré mali získať počas našich programov pre ne. Podarilo sa nám však vyzbierať v priebehu dvoch týždňov trvania zbierky cez osemtisíc plyšových hračiek, rátali sme s maximálnym počtom tisíc kusov. Vďaka tak veľkému počtu vyzbieraných plyšákov sme mohli vytvoriť najväčší #PlysovyVianocnyStromcek v SR vystavený v Bory Mall v Bratislave v decembri 2018, vďaka ktorému sme sa stali #SlovenskyRekordman a potešiť tak všetky deti, ktoré poslali svoju plyšovú hračku do zbierky, či najväčšie #PlysoveSrdce ku kampani #NaModro #SoStastimVsrdci, a vďaka nemu môžeme lepšie šíriť pozitívne informácie o deťoch s PAS počas našich inkluzívnych programov pre deti a rodičov, či v školách. Naozaj sa nám podarilo vytvoriť prostredie pre “našu” #InkluziaNaopak, kde majú prístup všetky deti a aj hendikepované deti, kde cítia podporu všetky rodiny a aj rodiny s hendikepovanými deťmi, prostredie, v ktorom rovnako ako rodičia, tak aj deti nevnímajú svoje odlišnosti a rešpektujú sa navzájom vďaka spolupráci, ktorá je nevyhnutnou súčasťou našich programov. Naše programy pre deti a rodičov, či pre školy musia byť tak dobré, aby o ne mali záujem všetky deti a ich rodičia, či školy.
Počas našich programov pre deti, dostávajú deti ako odmenu za vykonané #Dobro, zvládnutie zadanej úlohy, pri prekonaní strachu alebo len pre potešenie, lebo sú v inom prostredí ako v domácom (nemocnice, psychiatrie, DSS, reedukačné centrá a podobne), plyšovú hračku.

Info k peňažnej zbierke:
Oficiálna peňažná zbierka (číslo 000-2018-037184), registrovaná Ministerstvom vnútra SR a vykonávaná na celom území SR od 1.12.2018 do 1.12.2019, ktorá bude znovu vyhlásená aj pre nasledujúci rok. Zbierka sa realizuje zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na transparentný účet #POPakademia, www.zazracnedeti.sk

V mene všetkých našich #Deti vám úprimne ďakujeme.