Zážitky z prázdnin

25. augusta


Spoločenský dom NIVY štvrtok od 10:00 do 12:00, 25. Augusta

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili počas prázdnin tvorivé dopoludnia pre deti plné zábavy, tvorivosti a smiechu.

Posledné tvorivé dopoludnie tohto leta bude výtvarné a spojené s kreslením detí na chodník a výrobou detských bábok v exteriéry SD NIVY.