Z ÚCTY K VÁM

05. októbra


DK Ružinov streda od 14:00 do 21:00, 05. Októbra

Tento mesiac sa nesie v znamení úcty k starším a pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili bohatý kultúrny program , ktorý pre vás pripravila Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov v spolupráci s Jednotou dôchodcov – Zimná ul.