Zrušené_Vyhodnotenie súťaže – 4 ročné obdobia Ružinova “jeseň”

23. marca


DK Ružinov, Ružinovská 28 pondelok o 18:00

RUŠÍME VŠETKY MARCOVÉ PODUJATIA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.3 do 23.3.2020.

Pri hromadných podujatiach dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí a môže tak dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19.

Z tohto dôvodu Cultus Ružinov:
– ruší všetky marcové kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované a spoluorganizované mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov v DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky,
– ruší všetky marcové krátkodobé prenájmy priestorov vo všetkých kultúrnych domoch v Ružinove,
– v rámci dlhodobých prenájom dôrazne apeluje na prenajímateľov aby dodržiavali prevenciu šírenia nákazy a zvážili činnosť kurzov.

O ďalších krokoch a opatreniach Vás budeme postupne a čo najrýchlejšie informovať.

Srdečne vás pozývame na vyhlásenie výsledkov fotografickej súťaže 4. ročné obdobia Ružinova „jeseň“, ktoré sa uskutoční 23. marca 2020 o 18:00 hod. v DK Ružinov, Ružinovská 28.

Spomedzi všetkých súťažiacich bude ocenený odbornou porotou jeden výherca a to v kategórií Cena poroty 300 € a Cena diváka 50 €.