Zrušené_Vítanie jari v Prievoze

27. marca


SD Prievoz, Kaštieľska 30 piatok o 17:00

MARCOVÉ PODUJATIA ZRUŠENÉ
 
Vzhľadom na situáciu, riziko infikovania novým koronavírusom a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RUŠÍME marcové kolektívne podujatia organizované MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov.
 
Ide o preventívne opatrenia zníženia pravdepodobnosti prenosu nového koronavírusu. Ružinovčania by nemali podliehať panike.
Rušenie sa týka týchto podujatí:
 
08.3. / Nedeľné rozprávkové dopoludnie / DK Ružinov
07.3. / Rozprávkové dopoludnie / SD Nivy
10.3. / Čitárnička / SD Prievoz
11.3. / Literárne popoludnie / SD Prievoz
12.3. / Ružinovská tančiareň / DK Ružinov
13.3. / Prievozské tvorivé dielne / SD Prievoz
15.3. / Nedeľné rozprávkové dopoludnie / DK Ružinov
16.3. / Literárne popoludnie / SD Prievoz
17.3. / Čitárnička / SD Prievoz
23.3. / Filmové premietanie pre seniorov / SD Nivy
24.3. / Čitárnička / SD Prievoz
25.3. / Ružinovská tančiareň / DK Ružinov
27.3. / Vítanie jari v Prievoze / SD Prievoz
28.3. / Ružinovské detské kino / SD Nivy
31.3. / Čitárnička / SD Prievoz
========================================

MČ Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pozývajú rodičov s deťmi na interaktívne tvorivé komunitné podujatie, ktoré sa bude konať 27. marca o 17:00 v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30. Témou budú zázračné zobúdzajúce sa rastlinky. Zasadíme ozajstné rastlinky, vyrobíme ozdobné kvetináčiky, a v tanečnom workshope spolu s DANCY SHAKE zobudíme jarné kvetné víly.

Prihlásenie na: dana.plaskova@cultusruzinov.sk

Kapacita obmedzená,
vstupné dobrovoľné.