Viera Hlavenková – Ružinovská galéria /vernisáž/

20. novembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 streda o 18:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov, grafík a maľovaných objektov Viery Hlavenkovej pod názvom „Záznamy“ do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v stredu 20. novembra 2019 o 18:00. Výstava potrvá do 20. januára 2020.

Viera Hlavenková
Ružinovská výtvarníčka Viera Hlavenková má za sebou úspešnú dráhu grafickej návrhárky, no posledných 20 rokov sa venuje i voľnej tvorbe, ktorá je reflexiou jej citlivého pohľadu na okolitý svet a zároveň je i intímnou sondou do krehkej ľudskej duše súčasného človeka. Autorka nachádza inšpiráciu pre svoju tvorbu v nekonečnom bohatstve prírody, v kultúrnych odlišnostiach rozmanitých krajín ktoré navštívila, ale i vo vlastných spomienkach, predstavách a snoch. Niektoré z diel prinášajú osobitú interpretáciu konkrétnych udalostí a zážitkov, iné predstavujú tvorivý dialóg so známymi dielami svetového umenia.

Narodila sa 17. júla 1948 v Bratislave. V rokoch 1963-1967 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na Oddelení rezbárstva u prof. Ludwika Korkoša a v rokoch 1969 – 1975 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení tvarovania priemyselných výrobkov u doc. Václava Kautmana. Po absolvovaní štúdií sa venovala hlavne grafickému dizajnu a pracovala ako grafická redaktorka v známych slovenských vydavateľstvách.

Vstup voľný.