Upečené z lásky

23. decembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 nedeľa od 09:00 do 12:00, 23. Decembra

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vyzýva všetkých dobrých ľudí, ktorí radi pečú a majú dobré srdce, aby tento rok napiekli o trochu viac pre tých, ktorým vianočné pečivo na stole bude chýbať. Pečivo tak bude následne odovzdané tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vianočné pečivo môžete odovzdať v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28 a to 23. decembra 2018 medzi 9:00 a 12:00 hod.

Ďakujeme vám.