Upečené z lásky

18. decembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 streda o 16:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vyzýva všetkých dobrých ľudí, ktorí radi pečú a majú dobré srdce, aby tento rok napiekli o trochu viac pre tých, ktorým vianočné pečivo na stole bude chýbať. Pečivo tak bude následne odovzdané tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vianočné pečivo môžete odovzdať v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28 a to 18. decembra 2019 medzi 16:00 a 19:00 hod.

Ďakujeme vám.