Taiči pre seniorov z Ružinova

13. marca


DK Ružinov, Ružinovská 28 streda o 13:00

V mesiaci január tohto roku sa otvárali skupinové cvičenia pre seniorov a to až v troch kultúrnych zariadeniach v Ružinove. Vzhľadom o veľký záujem sa Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov rozhodli zaviesť ďalšie cvičenia pre seniorov z Ružinova a to úplne zadarmo.

Tentokrát si na svoje prídu priaznivci cvičenia taiči. Cvičenia taiči budú prebiehať každú stredu o 13:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Skupinové cvičenia sú určené pre seniorov s trvalým bydliskom v Ružinove.

Prvé cvičenie taiči sa uskutoční 13. marca 2019 o 13:00 v DK Ružinov. Účastníci by si mali priniesť so sebou pohodlné oblečenie, obuv na prezutie a pitie.

Taiči je staré čínske cvičenie, zložené zo 108 pohybov a je zamerané predovšetkým na seniorov. Zostava taiči v sebe zahŕňa poznatky starých majstrov o stavbe ľudského tela, o jeho vnútorných väzbách a o vnútornej cirkulácii a prináša prospešné účinky pre svaly a kostru.

Podľa inštruktora taiči, Ľubomíra Cisára: „Cvičenie môže prispieť k zlepšeniu rovnováhy, sily, kondície, a pružnosti na jednej strane, ako aj k upokojeniu mysle zníženiu stresu na strane druhej.“