Stretnutia s dejinami

12. septembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 štvrtok o 18:00

Nadšenci slovenských ľudových tradícií a rituálov sa budú stretávať každý mesiac v Dome kultúry Ružinov, na cykle prednášok s historičkou a etnologičkou Mgr. Katarínou Nádaskou, PhD.

Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Dá sa povedať, že čo dedina – to iné zvyky. Preto je iste zaujímavé pozrieť sa dozadu na životy našich dedov a pradedov, na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície počas roka. Mgr. Katarína Nádaská, PhD. vás ponorí na svojich prednáškach, do tých najväčších záhad, tajomstiev ale i zvykov našich predkov. Prednášky sa budú konať raz za mesiac o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

12. September – Stredoveká justícia a katovo remeslo
Bola v stredoveku spravodlivosť slepá? Ako sa trestali hrdelné zločiny, čo znamenalo právo meča, ako žil kat, čo to boli levie jamy a prečo bosorky v Uhorsku zásadne upaľovali? Čo znamenalo útrpné právo a akými spôsobmi sa uplatňovalo? Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky sa dozviete na prednáške od historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.

10. Október – Slovenská ľudová mágia
Boli naši predkovia poverčivejší ako sme my? Načo slúžila mágia? Aké magické postupy využívali naši predkovia? Aký rozdiel je medzi erotickou a ľúbostnou mágiou?

07. November – Rodinné zvykloslovie na Slovensku
Bola rodina v minulosti na Slovensku posvätná? Aké magické postupy sa museli dodržať pri svadbe a čo slúžilo ženám na uľahčenie pôrodu? Boli rozdiely vo výchove chlapcov a dievčat? Na čo slúžila kútna plachta, čo bola kútnica a prečo sa nosilo jedlo do kúta?

19. December – Jesenné a zimné zvykloslovie na západnom Slovensku
Ako uchovávali naši predkovia jedlo na zimu a čo v zime jedli? Prečo slivkový lekvár vydržal v komore aj tri roky? Čo to boli strídžie dni a ako sa trávil voľný čas v zime v minulosti? Ako vyzerali Vianoce pred 100 rokmi na Slovensku?

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venovala náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu.

Vstupné je 2 €. Predaj vstupeniek bude na mieste a to 30 minút pred prednáškou.

Podujatie pre vás pripravili: MČ Ružinov – oficiálna stránka a Cultus Ružinov v spolupráci s Mgr. Katarínou Nádaskou, PhD.