Stavanie mája v Ružinove

01. mája


Ružinov streda od 11:00 do 15:00, 01. Mája

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pripravili na 1. mája 2019 pre všetkých Ružinovčanov tradičné stavanie mája priamo v ich mestskej štvrti. Stavanie mája s Ružinovskými hasičmi budú sprevádzať dievčatá z FS Devín. Pre všetkých bude pripravená ochutnávka guláša.

Na Slovensku sa dodnes udržiava tradícia stavania májov. Máj predstavoval mladý stromček, buď smrekový, jedľový, alebo brezový. Šuhaji ho chystali a čistili už zväčša týždeň vopred, samozrejme, v tajnosti. Zvykli naň viazať farebné stužky, šatku od milej, ale pokojne aj fľašu s pálenkou. Tradícia stavania májov sa v súčasnosti vracia do dedín, miest a mestečiek Slovenska. A výnimkou nie je ani Ružinov.

Harmonogram stavania májov v mestských štvrtiach bude nasledovný:
11:00 Trnávka, Vietnamská ul.
12:00 SD Prievoz, Kaštieľska 30
13:00 SD Nivy, Súťažná 18
14:00 DK Ružinov, Ružinovská 28