Spoveď bez rozhrešenia – Premiéra

11. júna


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Alžbetinské Naivné Divadlo Bratislava pripravilo pre všetkých nadšencov divadla už v poradí štvrtú divadelnú inscenáciu pod názvom „Spoveď bez rozhrešenia“. Premiéra divadelnej inscenácie sa uskutoční 11. júna 2019 o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

Divadelná hra „Spoveď bez rozhrešenia“ predstavuje spoveď formou 4 monodrám zo života žien a muža, ktorých príbehy odzrkadľujú životy mnohých z nás. Predstavitelia sa stretávajú v čakárni u lekára. Nič výnimočné ich nespája, snáď len dôvod, prečo sú tam. Každý sa spovedá zo zážitkov, ktoré  zanechali na ich psychike stopy a s ktorými sa nevedia vysporiadať. Pomôžu im diváci nájsť rozhrešenie?

Dramaturgia a réžia: František Ľubomír Šatan.

Účinkujú: Darina Stellerová, František Ľubomír Šatan, Gabriela Kozicová, Jana Pavešicová, Ida Švitelová a Milota Lachkovičová.

Dĺžka predstavenia: 60 min.

Vstup voľný.

Alžbetínske naivné divadlo
Traja agilní dôchodcovia sa začiatkom roka 2017 rozhodli zrealizovať ojedinelý projekt, založiť divadlo amatérov, dôchodcov. Kolektív sa postupne rozširuje o nových členov z Ružinova. Divadlo sa zaregistrovalo ako občianske združenie a uzatvorilo dohodu o spolupráci s MČ Bratislava-Ružinov, ktorý im poskytol priestory vo svojom zariadení v SD Prievoz. Zakladajúci členovia majú radi kultúru a menovite divadlo a preto po odchode do dôchodku hľadali cesty, ako sa realizovať v tomto koníčku. Predstavenia hrajú bez vyberania vstupného. Občianske združenie má v tomto čase 11 členov. Aktívne hrajú šiesti. V súčasnosti má Alžbetínske naivné divadlo naštudované 3 hry: Moje lásky, Pytačky alebo Koaličná rada a Zabudla som.

Divadelné predstavenie vzniklo vďaka podpore MČ Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov, a Nadácie SPP.