Slovenské ľudové tradície a ich význam – prednáška

30. apríla


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pripravili pre nadšencov etnológie a histórie zaujímavú prednáška na tému „Slovenské ľudové tradície a ich význam“. Prednáška sa uskutoční 30. apríla 2019 o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

Máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený. Stavanie májov je jedným z najromantickejších zvykov u nás. Málokto však vie, že ide o prastarý obrad z pohanských čias, ktorý sa podobne ako topenie Moreny či pálenie svätojánskych ohňov začlenil do tradičných aj kresťanských zvykov. Stavanie májov ale prežilo dodnes.

Viac o tejto tradícií ale aj o Filipo – Jakubskej noci sa dozviete od odborníčky Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD., ktorá bude hosťom na prednáške.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií, najnovšie sa zaoberá výskumom čarodejníc na Slovensku, ktorých je vraj aj v tomto storočí dosť. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venovala náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu.

Vstupné je 2 €. Predaj vstupeniek bude na mieste a to 30 minút pred prednáškou.