Slovenské ľudové tradície a ich význam – Prednáška

06. júna


DK Ružinov, Ružinovská 28 štvrtok o 18:00

Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pripravili pre nadšencov etnológie a histórie v poradí už druhú zaujímavú prednášku na tému „Tradícia Jánskych ohňov – Vajano“. Prednáška sa uskutoční 6. júna 2019 o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas najkratšej noci roka, páliť jánske ohne a vatry. Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali. Dievčatá robili ohníčky týždeň pred Jánom, na Jána a po Jáne. Ohňu sa pripisovala magicko-očistná funkcia a jánske ohne sa pálili za sucha s cieľom privolať dážď.

Viac o tejto tradícií sa dozviete od odborníčky Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD., ktorá bude hosťom na prednáške.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venovala náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu.

Vstupné je 2 €. Predaj vstupeniek bude na mieste a to 30 minút pred prednáškou.