SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DK RUŽINOV

21. septembra


DK Ružinov streda od 19:00 do 20:00, 21. Septembera

Po niekoľkých mesiacoch rekonštrukcie Vás pozývame na slávnostné otvorenie DK Ružinov.