RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI

23. septembra


DK Ružinov, Park Andreja Hlinku, Exteriér DK Ružinov piatok od 18:00 do 22:00, 23. Septembera

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pozývajú všetkých obyvateľov Ružinova na tradičné Ružinovské hody.
PROGRAM
PIATOK, 23.9.2016
18:00-19:00 Ján Levoslav Bella: Nedeľná omša č.9 inD – spevácky zbor Cantus (Kostol sv. Vincenta de Paul)
20:00-22:00 Goran Karan & Vagabundo Band (DK Ružinov)
 
SOBOTA, 24.9.2016
Park A. Hlinku
moderuje Karin Majtánová
9:30-13:00 Rodinný Trh Ružinovčanov
15:00 Otvorenie hodov, príhovor starostu MČ Bratislava – Ružinov Dušana Pekára, ako aj zástupcov partnerských miest – Znojmo (CZ), Umag (HR) a Tapolca (HU)
15:15 Vítězslav Novák (Znojmo, CZ)
15:45 Tördemic folk dance group (Tapolca, HU)
16:15 Folk Trio David & Luka & Deni (Umag, HR)
17:00 Vyhlásenie výsledkov cykločasovky
17:30 Le Payaco
19:00 Metalinda
20:30 Igor Kmeťo & Band
 
Ružinovská ulica
13:00-17:00 Ružinovská hodová cykločasovka
 
FitCamp , Drieňová 11/A
8:00 Futbalový turnaj
 
pred DK Ružinov
16:00-19:00 Ľudová hudba Ferkovci
19:00-22:00 Hodová diskotéka
19:00-22:00 IV. Ružinovský galavečer boxu (DK Ružinov)
 
NEDEĽA, 25.9.2016
Kostol sv. Vincenta de Paul
11:00 Hodová svätá omša
 
Park Andreja Hlinku
moderuje Richard Vrablec
15:00 Príhovor starostu MČ Bratislava – Ružinov a zástupcov cirkví
15:15 Vystúpenie škôl: ZUŠ Exnárová 6, ZŠ Drieňová 16, ZŠ Borodáčová 2, ZŠ Ružová dolina 29 a ZŠ Medzilaborecká 11
15:40 FS Karpaty
16:00 Ado Juráček
17:30 Čenkovej deti
19:00 Samo Tomeček & Band
20:30 David Koller & Band
 
pred DK Ružinov
16:00-19:00 Tomáš Rédey Band
19:00-22:00 Hodová diskotéka
 
FK Inter Bratislava, Drieňová 11/A
11:30 Futbalová jedenástka