RUŽINOVSKÁ MINIAKADÉMIA ZDRAVIA

10. mája


DK Ružinov, Ružinovská ulica streda o 14:30

Téma: Ako porozumieť človeku s poruchou pamäti?

Zmeny správania môjho blízkeho ( rodičia,manžel/manželka, priateľka, suseda ) . Problémy s pamäťou ovplyvňujú náš každodenný život a bežné  činnosti, prejavia sa zmenami správania alebo zmätenosťou. Ako zistím, či sa jedná o vážny problém,  čo je jeho príčinou?