RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

19. februára


DK Ružinov, Ružinovská 28 pondelok o 18:00

VERNISÁŽ OBRAZOV ĽUBA ZELINU V DOME KULTÚRY RUŽINOV

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov Ľuba Zelinu do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov. Spolu s kurátorkou Máriou Horváthovou ju otvorí starosta Ružinova Dušan Pekár s názvom Obrazy a to v pondelok, 19. februára, o 18.00 hod. Výstava obrazov potrvá do 6. apríla 2018.

Ľubo Zelina
Narodil sa 16. apríla 1943 v Tajove. V rokoch 1961-1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v prípravke u prof. Dezidera Millyho a na oddelení monumentálnej maľby u prof. Petra Matejku. Od roku 1961 žil v Bratislave po ukončení štúdií sa venoval maľbe, kresbe a monumentálnej tvorbe vkomponovanej do architektúry.

Maliar Ľubo Zelina patrí k najvýraznejším zjavom monumentálnej školy profesora Petra Matejku. Je umelcom, ktorý od počiatku definoval vlastnú a nezameniteľnú výtvarnú reč, v ktorej rezonovali aktuálne podnety akčnej maľby, novej figurácie a hnutia Neue Wilde. Ďalšou výzvou bol pre neho nefiguratívny a štrukturálne bohatý prejav, no veľmi skoro ho ovládla ľudská, ale najmä zvieracia figúra, ako východisko všetkých veľkých tém, ktorým sa rozhodol venovať.

Zelinovo maliarske dielo, výrazne expresívne a dynamické, je charakteristické neobyčajným koloristickým cítením a inklináciou k abstrahovaniu tvarov, často až za hranicu predmetného sveta. V Zelinovej tvorbe je rozhodujúcim výrazné a akčné maliarske gesto, výsledkom ktorého je dramatická a expresívna, miestami až eruptívna maľba plná vášne a emócií, dynamiky a pohybu. Maľba, v ktorej významnú úlohu zohráva charakteristický maliarsky rukopis, veľkorysá kompozícia, tvarová štylizácia smerujúca k abstrakcii a najmä reč symbolov a metafor.

Vstup voľný.

828x465_rg