Prievozské tvorivé dielne

07. júna


SD Prievoz, Kaštieľská 30 piatok o 17:00

Pre všetkých kreatívnych Ružinovčanov si Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pripravili už tradičné PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE. Tvorivé dielne budú prebiehať 7. júna 2019 o 17.00 v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30.

Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých ku Dňu otcov. Tradičné komunitné tvorivé popoludnie vhodné pre malých i veľkých

Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená

Vstup zadarmo