VÝSTAVA OBRAZY a SOCHY

06. októbra


DK Ružinov, Ružinovská ulica piatok od 08:00 do 22:00, 05. Novembra

MČ Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú do Ružinovskej galérie, ktorá sídli v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov. Výstava patrí trom významným umelcom z Ružinova a potrvá do 5. novembra. Ružinovčania si ju môžu pozrieť ZADARMO.

Výstava sa koná aj vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Ivan Patúc

Narodil sa  11. decembra 1968 na Myjave. V rokoch 1991-1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na sochárskom oddelení u prof. Jozefa Jankoviča. Žije v Bratislave a tvorí v oblasti komornej i monumentálnej plastiky a reliéfu. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. V roku 2008 získal pri príležitosti OH v Pekingu 1. cenu na Svetovej súťaži „Šport a olympionizmus“ v švajčiarskom Lausanne.

Ivan Patúc nachádza témy svojich diel v kontraste histórie a dneška.  Vracia sa až  k počiatkom civilizácie a dávnych kultúr, zároveň však odkrýva pred divákom aj nové súvislosti. Je vynikajúcim figuralistom a vo svojich sochách i reliéfoch spodobuje epické príbehy z mytológie, histórie, literatúry a veľmi často i zo športového prostredia. Jeho postavy sú dynamické i dramatické, plné temperamentu a pohybu. Ivan Patúc pracuje s drevom v jeho primárnej podobe a využíva jeho prirodzené tvary, ktoré pokrýva  alebo obaľuje plátmi medi, bronzu, alumínia.

 

Ingrid Zámečníková

Narodila sa  4. februára 1958 v Bratislave. V rokoch 1977 – 1983  študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri grafiky u profesora Albína Brunovského. V rokoch 1985 – 1992 žila v Grécku. V súčasnosti žije Bratislave a venuje sa maľbe, grafike, tapisérii, ilustrácii i sklenej vitráži. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma, v Európe i v zámorí. Získala niekoľko ocenení v súťaži o najkrajšiu knihu Československa i Slovenska

Ingrid Zámečníková je autorkou množstva komorných diel, ktoré nás uvádzajú do imaginatívneho sveta snov a predstáv a sú inšpirované širokou škálou podnetov od mytológie a literatúry až po osobné zážitky. Jej obrazy nás vedú z hlbín Hádesovej ríše cez bájne miesta gréckej mytológie, odkazy na historické osobnosti a dotyky s realitou  dneška až po nekonečné diaľavy vesmírnych svetov. Prekvapia nás svojou sugestívnou temnou i žiarivou farebnosťou, hrou svetiel a tieňov, štruktúrami povrchov a vrstvením maliarskej hmoty, ale aj poetikou, intimitou a značnou dávkou expresie  a vnútornej hĺbky.

 

Stanislav Bubán

Narodil sa 5. mája 1961 v Sečovciach. V rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení monumentálnej maľby (doc. J. Kresila, prof. E. Lehotská). Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a kresbe. Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg a od roku 2002 ako docent  na Vysokej škole výtvarných umení. Má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí. V roku 1996 získal cenu Ex Aequo na XIII. Trienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici a v roku 2004 Cenu na II. Medzinárodnom bienále » De Nittis » v Barlette.

Stano Bubán je výraznou osobnosťou generácie, ktorá vniesla v polovici 80. rokov do slovenského umenia prvky postmoderny a oslobodenia od zaužívaných princípov. Jeho ďalší vývin viedol od expresívnej a dynamickej maľby cez dôsledne abstraktnú a farebne často monochrómnu tvorbu znova do sveta realistickej figurálnej maľby, ktorú v súčasnosti vyznáva. Jeho obrazy, zväčša monumentálne a tvarovo i kompozične veľkorysé, nás uvádzajú do sveta nečakaných situácií a príbehov, odohrávajúcich sa často až na hranici absurdity.

baner 1200 x 628