Neuveriteľné dobrodružstvá Grófa Beňovského /vernisáž/

03. marca


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Srdečne Vás pozývame na uvádzaciu výstavu ilustrácií komiksu od akad. maliara Martina Kellenbergera, so sprievodným premietaním a komentárom autora scenára PhDr. Miroslava Musila, ktorý poctí osobnou účasťou honorárny konzul Madagaskaru v Slovenskej republike, Peter Brudňák.

Výstava vybraných ilustrácií komiksu pod názvom „Neuveriteľné dobrodružstvá Grófa Beňovského“ bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí PhDr. Miroslav Musil a to v utorok 3. marca 2020 o 18:00. Výstava potrvá do 15. marca 2020.

V „notoricky“ známych podaniach príbehu Mórica Beňovského, takých „Dobrodružstvá Mórica Beňovského“ od J. Nižnánskeho, či televízny seriál „Vivat Beňovský“, sa táto postava popisuje ako zmietaná osudom a náhodnými okolnosťami, pričom sa jej akčný rádius zužuje viac-menej na Uhorsko, Poľsko, Rusko a Madagaskar. Zámerom autora scenára komiksu, PhDr. Miroslava Musila, podloženého 25 ročným výskumom v archívoch a cestami okolo sveta po stopách Beňovského, je vyzdvihnúť grófa ako aktéra, manažéra, diplomata, vizionára, buriča-revolucionára aj v málo známych či okyptene podaných etapách putovania: v Japonsku, na Taiwane, v Číne, v zákutiach Európy a v USA, ktorý vstúpil do histórie a kultúry vyše dvadsiatich krajín štyroch svetadielov. Tento fascinujúci príbeh vizualizuje renomovaný ilustrátor akad. maliar Martin Kellenberger, aby bol zvlášť atraktívny pre deti a školákov, ktorí si ináč čas na knihu nie vždy nájdu. Mimoriadne cenné je, že Vydavateľstvo Matice Slovenskej prelomilo bariéru nedôverčivosti našich vydavateľstiev voči komiksom, podujalo sa na tento úžasný príbeh (ktorý napr. Japonci vydali už v roku 1982!).

Srdečne Vás teda pozývame na uvádzaciu výstavu ilustrácií tohto komiksu od akad. maliara Martina Kellenbergera, so sprievodným premietaním a komentárom autora scenára PhDr. Miroslava Musila, ktorý poctí osobnou účasťou honorárny konzul Madagaskaru v Slovenskej republike, Peter Brudňák:

Vstup voľný.