NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

11. septembra


DK Ružinov - Malá Sála nedeľa o 10:30

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili tradičnú nedeľnú rozprávku, divadelné predstavenie pre deti:  JURKO A PRASIATKA v podaní Divadla Pod hríbikom. Tešíme sa na vás.