NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

22. januára


DK Ružinov nedeľa od 10:30 do 12:00, 22. Januáa

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili tradičnú nedeľnú rozprávku, divadelné predstavenie pre deti: Ako sa Jano s drakom porátal v podaní Divadla Animare Silva. Vstupenku na podujatie je možné si zakúpiť 60 minút pred podujatím v hodnote 3 EUR priamo na mieste.