NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

15. januára


DK Ružinov nedeľa od 10:30 do 12:00, 15. Januáa

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili tradičnú nedeľnú rozprávku, divadelné predstavenie pre deti: Princezná Frnfulína v podaní Divadla Jaja. Vstupenku na podujatie je možné si zakúpiť 30 minút pred podujatím v hodnote 3 EUR priamo na mieste.