NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

27. novembra


DK Ružinov nedeľa od 10:30 do 12:00, 27. Novembra

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili tradičnú nedeľnú rozprávku, divadelné predstavenie pre deti: Divoška a Ramptantintanton v podaní Divadla Jaja.
Vstupenku na podujatie je možné si zakúpiť priamo na mieste 30 minút pred predstavením. Cena vstupenky je v cene 3 Eur.