Mladosť nemá vek – Premiéra

17. septembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Alžbetinské Naivné Divadlo pripravilo po úspešnej premiére divadelnej hry „Spoveď bez rozhrešenia“ ďalšiu divadelnú inscenáciu. Tragikomédia „Mladosť nemá vek“ vychádza z prostredia domu seniorov, kde žijú dvaja bývalí herci. Hra poukazuje na ich každodenný život, spomienky a túžby. Premiéra sa uskutoční 17. septembra 2019 o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

Mladosť nemá vek
(na motívy Arnošta Goldflama Ředitelská lóže)
Tragikomický príbeh o priateľstve dvoch starých a zabudnutých hercov, ktorí spolu dožívajú v dome seniorov. K srdcu si príliš neprirástli, jeden z nich je dokonca neznesiteľne samoľúbi. Postupom času zistia, že majú len jeden druhého a svoje divadelné zážitky a túžby. Obaja čakajú na zázrak a dúfajú v možnosť si ešte aspoň raz zahrať na javisku. Spomínajú na svoje lásky, úspechy aj prehry, nenaplnené sny a na prchavý svet divadelného života.

Dramaturgia a réžia: František Ľubomír Šatan.

Účinkujú: F. Ľ. Šatan, Ľ. Žiak, D. Stellerová, J. Pavešicová.

Dĺžka predstavenia: 60 min.

Vstupné zadarmo.

Alžbetínske naivné divadlo
Traja agilní dôchodcovia sa začiatkom roka 2017 rozhodli zrealizovať ojedinelý projekt, založiť divadlo amatérov, dôchodcov. Kolektív sa postupne rozširuje o nových členov z Ružinova. Divadlo sa zaregistrovalo ako občianske združenie a uzatvorilo dohodu o spolupráci s Cultus Ružinov, a.s., ktoré im poskytlo priestory vo svojom zariadení v SD Prievoz. Zakladajúci členovia majú radi kultúru a menovite divadlo a preto po odchode do dôchodku hľadali cesty, ako sa realizovať v tomto koníčku. Predstavenia hrajú bez nároku na honorár. Občianske združenie má v tomto čase 11 členov. Aktívne hrajú šiesti. V súčasnosti má Alžbetínske naivné divadlo naštudované 4 hry: Moje lásky, Pytačky alebo Koaličná rada, Zabudla som a Spoveď bez rozhrešenia.

Divadelné predstavenie vzniklo vďaka podpore MČ Ružinov – oficiálna stránka, Cultus Ružinov a Nadácia SPP