Miloš Rác – Ružinovská galéria /vernisáž/

21. januára


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov a plastík Miloša Ráca pod názvom „S nádejou III.“ do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v utorok 21. januára 2020 o 18:00. Výstava potrvá do 16. marca 2020.

Miloš Rác
Miloš Rác mal svoju prvú výstavu práve pred piatimi rokmi vo svojom rodnom meste. Jeho obrazy i sochy už vtedy očarili divákov svojou tvarovou bezprostrednosťou, kompozičnou hravosťou a žiarivou farebnosťou. Je temer neuveriteľné, že tento rómsky umelec bez akéhokoľvek odborného umeleckého školenia, vedený len intuíciou, inštinktom a kreativitou, dokázal po rokoch prebudiť v sebe schopnosť pretaviť vlastné spomienky, dojmy i predstavy do desiatok obrazov a sôch, ktoré sú presvedčivé, a ktoré oslovujú. Na jednej strane sú plné pohybu a expresie, ale sála z nich i pokoj, pohoda a pozitívna energia.

Miloš Rác vo svojej maliarskej tvorbe používa olej a akryl. Od prvých realistických stvárnení sa dostal až na hranice abstrakcie. Reálny svet pretransformoval do pôsobivých kompozícií plných imaginárnych tvarov, navodzujúcich atmosféru očakávania, nádeje i drámy. Spočiatku mu učarovala abstraktná expresia obrazov Gerharda Richtera, ktorú sprítomnil v snivej a tajomnej farebnosti a splývavých líniách svojich obrazov. Postupne však prechádza ku geometrickej štylizácii a v jeho obrazoch sa objavujú reálne prvky, ktorých zreteľné kontúry a kresbové detaily ho pevnejšie spájajú s príbehmi z detstva, ale i súčasnej reality. Rezonuje v nich život rómskej komunity, aj širšie súvislosti slovenských kultúrnych tradícií.

Rovnako spontánny tvorivý princíp, zmysel pre materiál a cit pre modeláciu objemov uplatňuje Miloš Rác i vo svojej sochárskej tvorbe. Využíva tvárnosť hliny a svoje postavy a tváre komponuje v štíhlych obrysoch a formách evokujúcich tvarovú estetiku Giacomettiho sôch. Výsledné diela patinuje, iné dáva realizovať v bronze. Je figuralista, ktorý prostredníctvom svojich postáv rozpráva príbehy plné života, často i humoru a jemnej irónie. Sú to príbehy o dávnych časoch, jeho vlastné spomienky a zážitky zo susednej ulice, ale i zjavy a osobnosti veľkého sveta.

Miloš Rác
Narodil sa 28. mája 1970 v Považskej Bystrici. Absolvoval Stredné odborné učilište strojárske, neskôr si otvoril malú ručnú umývačku áut, ale po pracovnom úraze sa počas dlhšej rekonvalescencie začal venovať výtvarnému umeniu, ktoré ho oslovilo už v čase vojenskej služby. Už vtedy objavil v sebe schopnosť modelovať i maľovať a prirodzený talent mu neskôr otvoril cestu k prvým úspechom a prvým výstavám.

Miloš Rác žije v Považskej Bystrici a v posledných rokoch sa venuje maľbe a komornému sochárstvu. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z rómskej komunity, ale i zo širokého okruhu tém, ktoré ho obklopujú, a ktoré intenzívne prežíva. Zúčastnil sa na viacerých umeleckých sympóziách i súťažiach a v roku 2016 získal za svoju tvorbu významné ocenenie Roma Spirit. Má za sebou viacero individuálnych výstav doma i v zahraničí a predstavil sa i na spoločných prehliadkach vo Viedni a v Prahe (Ateliér Art Fest 2017 a 2018).

Vstup voľný.