Milan Lukáč | Ružinovská galéria

03. mája


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov vás pozývajú na vernisáž výstavy sôch a grafík Milana Lukáča s názvom „Kvety a sonety“ do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v utorok 3. mája 2022 o 18:00 hod. Výstava potrvá do 26. júna 2022.
Milan Lukáč
Patrí medzi najkreatívnejšie osobnosti súčasnej slovenskej sochárskej scény. Prekvapuje širokou výrazovou škálou, rozmanitými materiálmi i technikami, ale i bohatstvom tém, ktoré siahajú od medziľudských vzťahov a intelektuálnych, filozofických i literárnych odkazov až k tajomstvám a nekonečným premenám prírodného sveta. Pracuje s kovom, drevom, modeluje, reže, brúsi, zvára a často vkladá do svojich sôch bizarné kovové fragmenty, či pracovné nástroje s vlastnou históriu, ktorá vtláča pečať autenticity jeho sochárskym solitérom. Fantázia a imaginácia sa v jeho dielach prelína s každodennou realitou v jedinečnej symbióze krehkosti i robustnosti, alebo pokojnej idyly i strhujúcej drámy.
V oblasti maľby sa Milan Lukáč prezentuje najmä svojimi veľkoplošnými monochrómnymi a zároveň reliéfne pôsobivými kompozíciami a v grafike sa venuje najmä kolorovaným hĺbkotlačiam a monotypii. Tu je jeho hlavnou témou krehký svet prírody, ktorú vo svojich „Beštiáriách“ i „Botanických snoch“ zobrazuje v jej nekonečných premenách a metamorfózach, siahajúcich od dramatických surrealistických vízií až k pokojným meditatívnym zamysleniam.
Cyklus monotypií „Botanický sen č. 11“ z rokov 2021 – 2022 prezentuje autorovu schopnosť vyjadriť veľmi úspornou rečou línií a tvarov chvejivú krásu ríše rastlín a jej nekonečných premien. K pripravovanej bibliofílii šiestich sonetov Ľubomíra Feldeka vytvoril súbor pôsobivých leptov, ktoré sú súčasťou tejto kolekcie.
Vstup voľný.