ZRUŠENÉ_LITERÁRNE POPOLUDNIE

16. septembra


SD Prievoz, Kaštieľska 30 streda o 14:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov a Alžbetínske naivné divadlo vás pozývajú na Literárne popoludnie, ktoré sa koná v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30. Vstupné zadarmo.

Hovoreným slovom básní, krehkou lyrikou metafor a symbolov života – zázračnej hodnoty šťastia, lásky, bolesti či zrady, sa prihovoria Ružinovčanom divadelníci z Alžbetínskeho naivného divadla.

Literárne popoludnie sa uskutoční:
16. september 2020 o 14:00 – téma “Ruky Matky”

Vstupné zadarmo.