Literárne popoludnie

26. februára


SD Prievoz, Kaštieľska 30 streda o 14:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov a Alžbetínske naivné divadlo vás pozývajú na LITERÁRNE POPOLUDNIE, ktoré sa koná v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30. Vstupné zadarmo.
 
Hovoreným slovom básní, krehkou lyrikou metafor a symbolov života – zázračnej hodnoty šťastia, lásky, bolesti či zrady, sa prihovoria Ružinovčanom divadelníci z Alžbetínskeho naivného divadla.
 
Literárne popoludnie sa uskutoční:
26. februára 2020 o 14:00
 
Vstupné zadarmo.