LÁSKY GEORGA WASHINGTONA

26. augusta


DK Ružinov, Ružinovská 28 štvrtok o 18:00

Divadlo SELAVI po úspešnom začiatku, prichádza na javiská s novou divadelnou inscenáciou pod názvom „Lásky Georga Washingtona“. Premiéra divadelnej hry sa uskutoční 26. augusta 2021 o 18:00 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28.

Skutočný príbeh zo života prvého prezidenta USA, v ktorom sa rieši manželský trojuholník.

Príbeh sa odohráva mesiac po prezidentovej smrti, začiatkom roku 1800. Hlavnými aktérkami príbehu je Silvia Carverová (milenka) a Marta Washingtonova (manželka). Tieto dve sokyne spolu hovoria o mužovi, ktorému dávali svoju lásku a city. Ich vzájomná nenávisť a rivalita dostáva postupným odhaľovaním pravdy nový rozmer sebaspytovania a úžasu. Hra približuje ako ženy premýšľajú vo vzťahu s mužom a odhaľuje intimitu ženského sveta a ich krehkých vzťahov.

Autor: Miro Gavrna
Autorsky upravil a réžia: VI. Kalina
Účinkujú: Viera Rybová, Darina Stellerová, Darina Raimanová, Milan Mocko, Ľubomír Žiak

Dĺžka predstavenia: 60 min.

Vstup na predstavenie je zadarmo.

Podujatie je organizované za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Divadlo SELAVI tvoria aktívny seniori, ochotníci, so záujmom o divadelné umenie. Dramaturgia divadla sa orientuje na tituly približujúce rôzne životné situácie strednej a seniorskej generácie i súčasné postavenie človeka v spoločnosti s dôrazom na medzigeneračné vzťahy.

Divadelné predstavenie vzniklo vďaka podpore MČ Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov, vivaSenior a Nadácie SPP.