Križovatka

22. novembra


SD Nivy, Súťažná 18 piatok o 09:00

Divadelné predstavenie je tematicky dôležité ako osveta pred témami ako šikana, násilie, drogy, skratové chovanie žiakov práve cieľovej skupiny, pre ktorú je navrhnuté.

Táto téma je pre žiakov veľmi dôležitá, preto je predstavenie veľmi vhodné zrealizovať. 

Realizácia podujatia: 22.11.2019 v SD Nivy, Súťažná 18

Čas: prvé predstavenie 9:00, druhé 10:30

Organizátor: MČ Ružinov, Cultus a Súkromná základná umelecká škola Ludus

Križovatka
Autorská divadelná inscenácia žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Ludus.

Pohľad na problémy šikany, násilia a skratového konania v podaní tých, ktorých sa to skutočne týka. Témou predstavenia sú hraničné situácie, do ktorých sa dostávajú tínejdžri či už v škole, alebo mimo nej, situácie, keď sa ocitajú na pomyselnej križovatke, keď aj jedno jediné zlé rozhodnutie a nepremyslený čin, môžu zmeniť až pokaziť celý ich nasledujúci život.
Inscenácia nás privádza do pomyselného diagnostického ústavu, kde decká osvetľujú, ako sa dostali na šikmú plochu a za čo sa musia podstúpiť nápravu.

V šiestich rôznych situáciách, ktoré si decká napísali sami, spoznáte, ako ľahko môže každý z nás… stúpiť vedľa…