KONKURZ PRE SENIOROV

14. februára


SD Prievoz, Kaštieľska 30 streda o 12:30

RUŽINOV HĽADÁ NOVÉ DIVADELNÉ TALENTY

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov, AkSen – Aktivny senior o.z. a Alžbetinské Naivné Divadlo Bratislava vyhlasujú konkurz na obsadenie hereckých rolí do novopripravovaných divadelných hier A. P. Čechov: Pýtačky a Katarína Mišíková: Zabudla som.

Podmienky pre uchádzačov: seniori, pokiaľ možno trvalý pobyt v Ružinove, ochota vykonávať dobrovoľnú činnosť a podriadiť sa kolektívu, nácvik obvykle dvakrát týždenne po cca tri hodiny, amatéri.

Miesto konania konkurzu: SD Prievoz, Kaštieľska 30, miestnosť č. 14.
Čas konania: Každú stredu a piatok o 12.30 hod v priebehu mesiacov február a marec 2018.

Výberová komisia v zložení:
Predseda: Richard Bednár
Členovia: Martin Okapec
František Šatan
Vlasta Blínová
Jana Pawesičová
Darina Stellerová

Všetky informácie uchádzačom a záujemcom poskytne František Šatan, mobil 0903 517 465, mail dedo.penzista@gmail.com.

web_SENIORI_DIVADLO