KONCERT PRE SENIOROV MČ RUŽINOV

20. marca


DK Ružinov pondelok od 14:30 do 15:30, 20. Marca

Na všetkých čaká tanečné vystúpenie Latino Culture Project de Miguel Méndez, ktoré pre vás pripravila MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov. Vstup voľný.