KEĎ NEEXISTUJÚ ŽIADNE PREKÁŽKY

28. mája


DK Ružinov, Ružinovská 28 piatok o 20:00

Výstavu z cyklu: „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR“ mali možnosť vidieť nadšenci umenia a diplomati od Japonska až po USA. Tentokrát zavítala výstava do Bratislavského Ružinova.

Výstava  sa koná pod záštitou Ing. Martina Chrena, starostu Ružinova.

Výstava pod názvom „Keď neexistujú žiadne prekážky“ pozostáva zo 40 diel z oblasti fotografie, a maľby. Slovenskí handicapovaní umelci dôstojne reprezentovali SR v zahraničí. Mali vysoké hodnotenia a o ich diela bol veľký záujem. Expozícia trvá od 4. mája do 28. mája 2021 v DK Ružinov, Ružinovská 28 v čase od 8:00 do 20:00.

Fotografie z oblasti športu predstavujú špičkové športové umenie slovenských paralympijských športovcov na domácich a zahraničných športových podujatiach. Fotografie vyobrazujú históriu paralympijských športových hier na svetovej úrovni, na ktorých sa zúčastnili slovenskí paralympijskí športovci a získali svetové uznanie na čele s Jánom Riapošom.

Ukážky z umenia prezentujú:

Slavomír Dlubač: rezbársky umelec na vozíku, Banská Belá
Ondrej Šufliarsky: umenie rezbárstva, Stará HUTA
Jaroslav Veľčický: jednoruký umelecký rezbár, Uhrovec
Igor Frimmel: umelecký fotograf na vozíčku, Piešťany
Domovina n.o. : umenie maľby mentálne postihnutých umelcov, Spišská Nová Ves
DOMKO DSS Košice: umenie fotografie mentálne postihnutých fotografov Košického kraja
DEMY Trenčín: umenie mentálne postihnutých umelcov
Juraj Šerík: Umelecký drotár člen Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Čadca

Výstavu pripravila organizácia REFLEXY v spolupráci s neziskovým združením Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov a MČ Bratislava – Ružinov, pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenského paralympijského výbor.

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov pôsobí od roku 2006. Vytvorila vyše 200 samostatných výstav v rámci SR.

Ako jediná organizácia každý mesiac prezentuje umenie handicapovaných umelcov SR v jednotlivých mestách v Slovenskej republike. Reprezentovala SR v Aténach, Dánsku a čoskoro aj v Kanade. Za svoju činnosť získala mimoriadne ocenenia: Strieborný pamätný Kríž II. stupňa, Pamätnú medailu NR SR.