JUBILANTI 2016

21. septembra


DK Ružinov -Veľká Sála streda o 10:00

MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti  ich významného životného jubilea.Stretnutie je spojené s koncertom pre seniorov. Do nôty zahrá ľudová hudba Kuštárovci. Tešíme sa na vás.