Ján Hlavatý – Ružinovská galéria /vernisáž/

09. apríla


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov Jána Hlavatého do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v utorok, 9. apríla 2019 o 18.00 hod. Výstava obrazov potrvá do 3. júna 2019.

Ján Hlavatý
Aprílová výstava v Ružinovskej galérii predstaví tvorbu známeho maliara Jána Hlavatého, ktorý žije i tvorí v Ružinove. Ján Hlavatý vstupoval na slovenskú výtvarnú scénu v osemdesiatych rokoch s neobyčajne akčnou a vyhranenou skupinou mladých autorov, ovplyvnených vlnou postmodernej a transavangardnej tvorby. On sám sa v počiatkoch sústredil na figuratívnu tvorbu a jeho tvaroslovie i farebná škála boli výrazne expresívne s bohatými štruktúrami. Postupne však prechádzal zo sféry figuratívneho prejavu k štylizovanejším polohám a dnes patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov  abstraktnej tvorby na Slovensku.

Tvorbu Jána Hlavatého charakterizuje erupcia koloritu a veľkorysosť maliarskeho gesta, kontrast expresívneho a lyrického, ale i intelektuálneho a naivného, ale predovšetkým svojské narábanie s farbou, ktorá sa stáva pre neho najdôležitejším stavebným prvkom. Nanáša ju v širokých ťahoch štetca, v plochách i škvrnách, evokujúcich súzvuk či disharmóniu hudobných akordov. Temnú škálu plnú mystiky rozjasňuje do žiarivých až neónových tónov a do jednoduchej kompozície vkladá prvky ktoré vytvárajú pocit pohybu a dynamiky. Zotrváva na pozíciách expresívnej abstrakcie, no sporadicky vnáša do svojich kompozícií kaligrafiu, znaky a symboly i obrysy postáv a tvárí, naznačujúcich návrat k hraniciam predmetného sveta. Je to výrazné rozšírenie tematickej obsahovosti jeho diel o figúru, krajinu, či širokú škálu osobných príbehov a pocitov.

Vstup voľný.