FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ – MÔJ DOMOV RUŽINOV

02. decembra


Miestny úrad Bratislava-Ružinov Mierová 21 streda o 10:00

Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov vyhlasujú novú fotosúťaž. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Ružinova.

Ružinov ponúka pestrú paletu tém na fotografovanie či už z okolia nádherného Štrkoveckého jazera alebo z početných kultúrnych podujatí. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie, odfotografované v tomto roku.

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že autor fotografie musí mať trvalý pobyt v Ružinove. Do súťaže je možné sa prihlásiť iba s jednou súťažnou fotografiou a to vo formáte JPG.

Súťažnú fotografiu môžete prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 1. decembra 2020. Z celkového množstva prihlásených fotografií vyberie odborná porota 30 najlepších, za ktoré bude verejnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku Cultus Ružinov.

Vybraní súťažiaci odbornou porotou dostanú možnosť prezentovať svoje fotografické dielo na výstave fotografií v Dome kultúry Ružinov.

Vyhodnotenie fotosúťaže sa uskutoční 15. decembra 2020 na Miestnom úrade v Ružinove.

Finalisti budú bojovať o 3. miesta – poukaz do Avion Shopping Park Bratislava, a to v hodnote 200 €, 100 € a 50 € a o cenu diváka – poukaz v hodnote 100 €.