FAŠIANGOVÁ MASKA | SÚŤAŽ

21. februára


Ružinov nedeľa o 23:00

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a najmä obdobím karnevalov…

Daná situácia nám nedopriala v tomto roku sa stretnúť a spoločne prežívať fašiangový čas. No môžeme si na fašiangové slávnosti zaspomínať a rozveseliť sa karnevalovými maskami.

MČ Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov si pripravili pre malé kreatívne talenty, súťaž o najkrajšiu doma vyrobenú fašiangovú masku.

Výhrou v súťaži je kreatívna súprava (farbičky, temperky, voskovky, lepidlo, nožničky….), v hodnote 30 eur.

Vašou úlohou je:
1. vlastnoručne si vyrobiť fašiangovú masku
2. odfotografovať sa v maske
3. fotografiu poslať do 21.2.2021 na e-mail cultus@cultusruzinov.sk. Nezabudnite uviesť meno rodiča a meno dieťaťa.

Troch výhercov vyžrebujeme v utorok, 23.2.2021, zo všetkých zaslaných súťažných fotografií.

Tešíme sa na vaše výtvory.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE