Emília Hodasová – Ružinovská galéria /vernisáž/

05. februára


DK Ružinov, Ružinovská 28 utorok o 18:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov Emílie Hodasovej do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová s názvom Obrazy a artprotisy a to v utorok, 5. februára o 18.00 hod. Výstava obrazov potrvá do 8. apríla 2019.

Emília Hodasová
Ružinovská výtvarníčka Emília Hodasová sa venuje maľbe, artprotisu i textilnej koláží, no autorská paličkovaná čipka zostáva v jej tvorbe stále prítomná. Autorka totiž do svojich textílií i obrazov vkladá i vliepa fragmenty i súvislejšie kompozície z čipky, čím vnáša do svojich diel poetiku a krehkosť.

Ťažisko jej tvorby predstavuje komorná maľba, ktorá jej umožňuje naplno uplatniť svoju kreativitu i naturel. Maľuje snivé krajiny s kŕdľami vtákov a rozviatymi konármi stromov, krehké portréty s jemnými profilmi žien v tajomných klobúkoch, prchavé okamihy života, čarovný svet detí, hudobné motívy, éterické tanečnice i humorné príbehy z ulice. Svoj poeticko-realistický pohľad na okolitý svet pretkáva prvkami fantázie, predstáv a spomienok. Kontrast jemných farebných tónov, ale i tlmenej zemitej palety a bielej krehkej čipky, ktorú autorka vkladá a vrství vo forme detailov či centrálneho motívu, umocňuje poeticko-lyrickú atmosféru jej diel a vtláča im pečať tajomnosti.

Podobným spôsobom postupuje Emília Hodasová i pri svojich textilných dielach. Jej artprotisy sú farebne vyvážené, temer monochrómne a zväčša abstraktné kompozície, do ktorých vnáša napätie a život vkladaním čipky a jej fragmentov. Tradične bielu, či okrovú farebnosť priadze občas vystrieda farebným akcentom, ktorý má symbolický význam. Vzory svojich jemných solitérov odvodzuje z ľudového ornamentu, z tradičných paličkovaných dekorov, ale čerpá i z vlastnej predstavivosti a fantázie, a tak posúva tradičnú techniku do nových súčasných polôh.

Vstup voľný.