DEŇ SENIOROV 2017

10. októbra


DK Ružinov, Ružinovská ulica utorok o 10:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva na 6. ročník Dňa seniorov s témou:

Slovensko krásne, môj rodný kraj

Prednášky – 10:00 do 12:30
Jesenné zvyky
Tradícia pre budúcnosť
Vznešená krása modrotlače
Aký kroj, tak sa stroj
Symbolika v ľudovej vyšívke

Tombola

Koncert – 14:30
Fats jazz band

Moderátor programu:
Richard Vrablec

VSTUP ZADARMO

dEN SENIOROV