DEŇ RUŽINOVSKÝCH SENIOROV – V. ročník

06. októbra


DK Ružinov štvrtok od 09:30 do 15:30, 06. Októbra

Tento deň je venovaný všetkým seniorom MČ Ružinov. MČ Ružinov a Cultus Ružinov pre vás pripravili bohatý program.
9:30 – 12:15 h prednášky o zdravom životnom štýle seniorov
14:30 – 15:30 h koncert Argentínske tango

Tešíme sa na vás.