Cvičenia pre seniorov z Ružinova

08. januára


SD Prievoz, Kaštieľská 30 utorok o 11:00

Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita. V Ružinove žije veľa aktívnych seniorov a aj preto mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov zaviedli pravidelné cvičenia pre seniorov s trvalým bydliskom v Ružinove úplne zadarmo.

Človek nikdy nie je dosť starý na to, aby mohol začať s pravidelným cvičením. Preto je tu nové skupinové cvičenie so seniormi, ktoré pripraví seniorov na bežný deň. Šport je šanca na zmenu k lepšiemu a plnohodnotnému životu. Skupinové cvičenie je zamerané na zlepšenie fyzickej kondície, sily, rovnováhy a flexibility. Ružinovskí seniori sa naučia správne dýchať, rozcvičovať a cviky, kde budú využívať rôzne cvičebné pomôcky ako sú napr. fitlopty, bosu, overbally, expander a iné.

Cvičenia jogy budú prebiehať každý utorok od 11:00 do 12:00 v SD Prievoz, Kaštieľska 30. Zdravotné cvičenia sú v dvoch intervaloch a to každý piatok od 10:30 do 12:00 v SD Nivy, Súťažná 18 a od 13:30 do 15:00 v SD Trávniky, Nevädzová 4.

Zápis nových uchádzačov sa uskutoční 8. januára 2019 o 10:30 v SD Prievoz a 11. januára 2019 o 10:00 v SD Nivy. Účastníci obdržia potrebné pokyny a inštrukcie pri zápise alebo na tel.č.: 0905 834 301 (jóga), 0903 374 624 (zdravotné cvičenie).

ROZVRH NA JANUÁR
yoga / 08.1.2019 o 11:00 / SD Prievoz
cvičenie / 11.1.2019 o 10:30 / SD Nivy
cvičenie / 11.1.2019 o 13:30 / SD Trávniky
yoga / 15.1.2019 o 11:00 / SD Prievoz
cvičenie / 18.1.2019 o 10:30 / SD Nivy
cvičenie / 18.1.2019 o 13:30 / SD Trávniky
yoga / 22.1.2019 o 11:00 / SD Prievoz
cvičenie / 25.1.2019 o 10:30 / SD Nivy
cvičenie / 25.1.2019 o 13:30 / SD Trávniky
yoga / 29.1.2019 o 11:00 / SD Prievoz