Zrušené_Čitárnička

31. marca


SD Prievoz, Kaštieľska 30 utorok o 17:00

MARCOVÉ PODUJATIA ZRUŠENÉ
 
Vzhľadom na situáciu, riziko infikovania novým koronavírusom a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RUŠÍME marcové kolektívne podujatia organizované MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov.
 
Ide o preventívne opatrenia zníženia pravdepodobnosti prenosu nového koronavírusu. Ružinovčania by nemali podliehať panike.
Rušenie sa týka týchto podujatí:
 
08.3. / Nedeľné rozprávkové dopoludnie / DK Ružinov
07.3. / Rozprávkové dopoludnie / SD Nivy
10.3. / Čitárnička / SD Prievoz
11.3. / Literárne popoludnie / SD Prievoz
12.3. / Ružinovská tančiareň / DK Ružinov
13.3. / Prievozské tvorivé dielne / SD Prievoz
15.3. / Nedeľné rozprávkové dopoludnie / DK Ružinov
16.3. / Literárne popoludnie / SD Prievoz
17.3. / Čitárnička / SD Prievoz
23.3. / Filmové premietanie pre seniorov / SD Nivy
24.3. / Čitárnička / SD Prievoz
25.3. / Ružinovská tančiareň / DK Ružinov
27.3. / Vítanie jari v Prievoze / SD Prievoz
28.3. / Ružinovské detské kino / SD Nivy
31.3. / Čitárnička / SD Prievoz
========================================

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na podujatie ČITÁRNIČKA, ktoré sa koná v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30. Vstupné dobrovoľné.

Predvečerné živé čítanie pre deti z rozprávkových knižiek s dobrým koncom, kde je dobro odmenené a zlo potrestané. Rozprávka uja rozprávkára bude odpočinkom pre malých i veľkých. Prečítanú rozprávočku umocníme ďalšími tvorivými aktivitami a dáme priestor fantázii a predstavivosti na tvorivých dielničkách v téme čítanej rozprávky.

Čitárnička sa uskutoční:
31. marec 2020 o 17:00

Vstupné dobrovoľné.