Bratislava Hot Serenaders

18. novembra


SD Nivy, Súťažná 18 nedeľa o 19:00

Jesenný koncert orchestra 🙂
Vstupenky v predaji aj hodinu pred koncertom v pokladni SD Nivy.